Viktig information

Bokningsavgift
Costiera Travel debiterar en avgift på 350 SEK för varje bokning av lägenhet eller villa. Bokningsavgiften ska täcka de utgifter som uppkommer i samband med bokningen. Är ni en grupp debiteras en bokningsavgift på 600 SEK om ni är fler än 6 personer. För grupper som önskar arrangemang utöver boende och transport debiterar Costiera Travel timarvode enligt överenskommelse. 

Handpenning och slutbetalning
Vid bokning skickar Costiera Travel ut en bokningsbekräftelse på valt boende. Den innehåller uppgifter om handpenning, en faktura som avser slutbetalning samt all övrig information angående bokningen. Inget ytterligare material (så som vouchers eller dylikt) skickas från Costiera Travel. Handpenningen skall betalas inom 10 dagar. Bokas resan 45 dagar före avresan eller senare, erläggs ingen handpenning utan hela beloppet betalas på en gång. Senast 35 dagar innan avresedagen ska slutbetalningen vara Costiera Travel tillhanda; se fakturans sista betalningsdag. Bokningen är bindande då kunden har betalat handpenningen. 

Avbokningsregler
Sker avbokningen efter att handpenningen har inbetalats så sker ingen återbetalning (då pengarna går ner till husägaren som riskerar att få huset outhyrt). Sker avbokningen efter att handpenningen har inbetalats eller efter att hela beloppet har inbetalats, 35 dagar före avresa, så träder er hemförsäkring eller er reseförsäkring i kraft. Se noga de villkor för avbokningsskydd som gäller vid det aktuella försäkringsbolag där ni tecknar er försäkring. 

Costiera Travel erbjuder inget avbokningsskydd. Ett avbokningsskydd brukar ingå i din hemförsäkring. Avbokning till följd av olycksfall, sjukdom eller dödsfall täcks i regel av din hemförsäkring. För att ersättning ska utgå måste orsaken till avbokningen allmänt sett vara oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan delta i arrangemanget eller resan. Observera att du på ett betryggande sätt måste kunna styrka och uppvisa dina skäl för avbokning genom läkarintyg, polisintyg eller intyg från berörd myndighet eller liknande, även om den sker i god tid. Avbokningsskyddet gäller normalt inte vid ändrade arbetsförhållanden, såsom ändrad semester, arbetskonflikt eller liknande. Hör med ditt försäkringsbolag om detaljerna i avtalet. 

Antal gäster 
Vid varje objekt finns angivet det maximala antalet gäster som ni har betalt för/som ägaren godkänner. Det framgår av resehandlingarna hur många personer (inklusive barn oavsett ålder) som hyresgästen har bokat. Det angivna antalet får inte överskridas utan att Costiera Travel gett sitt godkännande. 

Ankomst och avresa 
Alla hyresgäster ska meddela Costiera Travel ankomsttid senast en vecka innan ankomstdatum. För de flesta boendena gäller att ni under ankomstdagen ringer vår kontaktperson och bestämmer mötestid och mötesplats. Vi hänvisar till den text som står under ”Ankomst och avresa” på varje presentationsblad. Vanligtvis sker hyresgästbyte på lördagar med incheckning mellan kl. 16.00-19.00 och utcheckning senast kl. 10.00 avresedagen. Om ankomst beräknas ske utanför den incheckningstid som framgår av bokningsbekräftelsen skall Costiera Travel meddelas i förväg. Observera att vissa objekt inte kan tillträdas efter en viss tid samt att det normalt utgår extra avgift vid ankomst utanför bokningsbekräftelsens angivna incheckningstid. Denna avgift erläggs på plats. 

Reklamationer 
Tänk på att eventuella reklamationer alltid ska ske på plats i utlandet, inom ett dygn, för att värden ska kunna åtgärda felet där. Skulle ni ändå inte bli nöjda med den åtgärd som görs på plats ska Costiera Travel underrättas för att kunna lösa problemet under rimlig tid. Costiera Travel kan således inte anses återbetalningsskyldig om ni lämnar platsen utan att först kontakta oss och utan att ha gett oss möjlighet att åtgärda felet. Eventuell ersättning pga fel eller brister beräknas från den tidpunkt då Costiera Travel gjordes uppmärksam på förhållanden. 

Ansvar
Costiera Travel uppträder såsom förmedlare i förhållandet hyresgäst/hyresvärd vid bokning av bostad. Costiera Travel tar inget ansvar för händelser utanför vår eller våra lokala representanters kontroll, såsom olyckshändelser, stölder, trafikbuller, obehag av insekter, allergi och liknande. Costiera Travel eller våra lokala representanter tar inte heller ansvar för eventuell vattenransonering, vattenbrist, elavbrott och liknade som är orsakat av lokala förhållanden. 

Förbehåll
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, ändringar som inkommit till oss i efterhand som t ex avståndsangivelser, bostadsstorlek, depositionsstorlek. 

Deposition
Några värdar begär deposition och det står då angivet i prislistan under det aktuella boendet. Denna återbetalas vid avresan, förutsatt att ingen skada har skett.