Kommande kurs i Sorrento 14 - 21 oktober 2023

Lärare: Susanne Arvidsson

Mitt syfte och mål som lärare i bild är att du ska hitta din egen stil och teknik/material som passar just dig.
Även om vi kommer befinna oss i en fantastisk miljö så är det inte alls mitt mål att du ska måla av landskapet ur ett naturalistiskt perspektiv. Utan du kan lika gärna måla i valfri stil som t ex pointillistisk eller kubistisk stil, eller varför inte i en naivistisk anda. Kanske faller den abstrakta stilen dig mest i smak efter att du fått testa och fått kännedom om flera olika konststilar.

kurs3-planerad-2
kurs3-planerad-3
kurs3-planerad-4
kurs3-planerad-5

Syftet med mitt upplägg är att alla mår bra av att skapa. Och målet är att du kommer att få kunskap om olika stilar och tekniker som du även får testa efter ditt eget intresse.

Susanne Arvidsson
www.konst.se/susannearvidsson
@ateljesusannearvidsson

Costiera Travel har en lista för intresseanmälningar som det är möjligt att ställa sig på redan nu, det är inte bindande. Kursen tar emot max 15 deltagare. Kontakta oss för ett program.

Om du har frågor redan nu så kontakta oss direkt.  Monica Jörgensen, Costiera Travel, monica.jorgensen@costiera.sewww.costiera.se